Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu

Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu

U okviru projekta Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu „Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje 2019/2020, koji finansira Kanton Sarajevo – Ministarstvo za obrazovanje i kulturu, a u saradnji sa Centrom za muzičku edukaciju Muzičke akademije Sarajevo, uspješno je realiziran planirani programski okvir Kreativna radionica Podijelimo znanje 2019/2020 – Studenti MAS u gostima. Studenti Muzičke akademije su učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ Fakulteta scenskih umetnosti u Beogradu (FSSU) od 25. do 27. septembra 2019. godine. 

Silvana Jakupović i Damir Dajić, studenti II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održali su interaktivno izlaganje (radionicu) Fonomimikom do zajedničkog muziciranja. Ana-Marija Tomić, studentica četvrte godine I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, održala je izlaganje (radionicu) Zajedničko muziciranje kroz mjuzikl kao praksa interaktivne aplikacije predmeta muzičke teorije i pedagogije.
 

Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu
Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu
Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu
Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu
Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu
Studenti Muzičke akademije učestvovali na drugom međunarodnom „Forumu studenata scenskih umetnosti“ u Beogradu