O Univerzitetu

Organizacija

Univerzitet u Sarajevu je velika i složena organizacija u čijoj misiji je da kroz nastavu i istraživanje educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u svim oblastima od interesa za  Bosnu i Hercegovinu, koji će profesionalno i kvalitetno izvršavati zahtjevne zadatke moderne privrede u evropskom i svjetskom političkom, ekonomskom, društvenom i kulturološkom okruženju.

Opredjeljenje Univerziteta je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika-istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu.

Univerzitet nastoji kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje, te osigurati ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada, koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom, te širem društvenom kontekstu i okruženju.

Organizacija i djelatnost Univerziteta u Sarajevu, kao javne visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevo, propisani su Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta. Univerzitet u Sarajevu čini dvadeset i pet fakulteta i akademija i pet instituta, punopravnih članica Univerziteta, interno organiziranih unutar šest vijeća grupacija nauka/umjetnosti iz područja:

 

  1. društvenih nauka

  2. humanističkih nauka

  3. medicinskih nauka

  4. prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka

  5. tehničkih nauka

  6. umjetnosti.

 

Punopravne članice Univerziteta u Sarajevu su:

 

1.      Akademija likovnih umjetnosti

2.      Akademija scenskih umjetnosti

3.      Arhitektonski fakultet

4.      Ekonomski fakultet

5.      Elektrotehnički fakultet

6.      Fakultet islamskih nauka

7.      Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

8.      Fakultet političkih nauka

9.      Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

10.  Fakultet za saobraćaj i komunikacije

11.  Fakultet zdravstvenih studija

12.  Farmaceutski fakultet

13.  Filozofski fakultet

14.  Građevinski fakultet

15.  Katolički bogoslovni fakultet

16.  Mašinski fakultet

17.  Medicinski fakultet

18.  Muzička akademija

19.  Pedagoški fakultet

20.  Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

21.  Pravni fakultet

22.  Prirodno-matematički fakultet

23.  Stomatološki fakultet sa klinikama

24.  Šumarski fakultet

25.  Veterinarski fakultet

26.  Institut za historiju

27.  Orijentalni institut

28.  Institut za jezik

29.  Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

30.  Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

 

Pridružena članica Univerziteta u Sarajevu je:

 

1. Fakultet za upravu

 

Podorganizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu su:

 

1.  Univerzitetski tele-informatički centar

2.  Centar za interdisciplinarne studije

3.  Centar za koordinaciju i podršku istraživačkom radu

4.  Centar za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta

5.  Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu

 

Ostale pridružene članice Univerziteta u Sarajevu su:

 

1.      Gazi Husrev-begova biblioteka

2.      Zemaljski muzej BiH

3.      Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

4.      Studentski centar Univerziteta