Rektorat

Rektor

Prof. dr. Rifat Škrijelj

Biografija sa bibliografijom - Prof. dr. Rifat Škrijelj

Program rada za mandatni period 2016-2020. godine

Program rada za mandatni period 2020-2024. godine

Prorektori

Prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja

Biografija - Prof. dr. Aida Hodžić

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad

Biografija - Prof. dr. Dženana Husremović

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju

Biografija - Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije

Biografija - Prof. dr. Tarik Zaimović

Prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport

Biografija - Prof. Sanja Burić

Prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet

Biografija - Prof. dr. Maida Čohodar Husić
 

Student-prorektor
Rijana Jusufbegović


Generalni sekretar
Kenan Filipović

Izvršni direktor
Prof. dr. Sahrudin Sarajčić

Interni revizor

Ekrem Čagalj, dipl. ecc.

Šef kabineta rektora
Miroslav Živanović