Exhibition plus

Eplus

Exhibition plus (Izložba plus) je zajednički projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i Zapadnobalkanske alumni asocijacije (WBAA) u 2019. godini. Autor projekta je mag. Adnan Rahimić iz pomenute službe na Univerzitetu u Sarajevu. Fokusiran je na inovativnu i interaktivnu promociju Erasmus+ programa kroz izložbu fotografija koje predstavljaju iskustvo mobilnosti studenata i osoblja sa visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini. Ideja projekta je bila pozvati studente i članove osoblja da dostave fotografije sa svoje međunarodne mobilnosti i pretvoriti ih u motivacijske postere. Rezultat je bio kreiranje 40 jedinstvenih i inovativnih postera koji predstavljaju kratku priču o njihovoj mobilnosti, motivaciji za prijavu i rezultatima koje su postigli. Daljnji cilj je bio vizuelno poslati poruku i uticati na posjetioca izložbe da razmisli o prijavi na Erasmus+ mobilnosti. Izložba je otvorena tokom Međunarodne sedmice obuke osoblja koja se organizira na Univerzitetu u Sarajevu. Prisustvovali su brojni domaći i međunarodni predstavnici sa različitih evropskih univerziteta, uključujući i predstavnike EACEA-e koji su predložili predstavljanje projekta u Briselu. Evropska komisija je projekat nagradila u kategoriji „pozitivna dostignuća na Zapadnom Balkanu“ sa kvalifikacijama kao što su: biti inspirativan, kreativan, inovativnost, itd. Danas se fotografije mogu videti u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu kao stalna izložba i neprekidna promocija programa Erasmus+.

Projekat ne bi bio uspješan da nije bilo otvorenosti i podrške koju su pružili studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Bihaću koji su poslali svoje najljepše fotografije sa mobilnosti, podrška prodekana sa Akademije likovnih umjetnosti prof. Srđe Hrisafovića i koordinatorice Nađe Softić koji su ustupili najljepši prostor za izložbu u jednoj od monumentalnih zgrada Sarajeva, kao i neizostavna podrška tokom cijele implementacije projekta od strane prorektorice za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Aleksandre Nikolić (2016-2020) i rukovodica Službe za međunarodnu saradnju dr. sci. Jasne Bošnjović.

Challenge
Destiny
Adventure
Carpe Diem
Priceless
Richness
No Stereotypes
Adventure
Tradition
Learning
Timeless
Believe
Just Do It
Growth
Find Your Courage
Experience
Benefit
Creating
Change
Freedom
Openness
Leave Your Comfort Zone
Friendship
Exploring
Synergy
Bravery
International
Independence
Perfecting
Learning
Exchange
Learning
Traveling
Exploring
Socializing
Happiness
Partnership
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus
Eplus