Euraxess

logo

O EURAXESS-U

EURAXESS – Istraživači u pokretu je jedinstvena pan-evropska inicijativa koja pruža informacije i usluge podrške istraživačima.

EURAXESS promoviše inicijativu i preporuke Evropske komisije sadržane u Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja istraživača (engl. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), koji jasno navode prava i obaveze istraživača, poslodavaca i finansijera. Cilj je da se unaprijede radni uslovi za istraživače i da se osigura njihov jednak tretman gdje god da rade u Evropi.  

Uz podršku Evropske unije, zemalja članica i pridruženih zemalja, ova inicijativa podržava mobilnost istraživača i razvoj karijere, te na ovaj način doprinosi unapređenju istraživačke saradnje između Evrope i svijeta.

https://euraxess.ec.europa.eu/

1

EURAXESS portal je besplatan servis koji nudi veoma korisne informacije za istraživače i pomaže im da pronađu novo zaposlenje ili mogućnosti finansiranja istraživačkih projekata u više od 40 evropskih zemalja i drugih regija u svijetu. Stotine istraživačkih institucija i poslodavaca iz privrede koriste EURAXESS portal kako bi došli do talentovanih i iskusnih ljudi. Portal je najposjećeniji među portalima Evropske komisije, sa preko 1,6 miliona korisnika mjesečno.

EURAXESS Jobs portal predstavlja dio mreže koji nudi ažurirane informacije o hiljadama upražnjenih radnih mjesta, mogućnostima finansiranja i stipendiranja ne samo širom Evrope nego i u zemljama kao što su Brazil, Kina, Indija i SAD. 

Poslovi su razvrstani prema više od 40 istraživačkih oblasti. U cilju povećanja broja pozicija koje se nude, kroz ovaj dio mreže razmjenjuju se informacije o upražnjenim radnim mjestima sa nacionalnim i internacionalnim platformama za pretragu poslova. Na ovom portalu možete postaviti svoj CV koji može biti dostupan stotinama poslodavaca u svijetu.

Globalno, EURAXESS ima preko 600 servisnih centara širom Evrope, 8 vanevropskih centara, 16.000 registrovanih institucija i više od 64.000 istraživača. Portfolio usluga EURAXESS-a dostupan je preko jedinstvenog internet portala orijentisanog kako prema pojedincima istraživačima, tako i prema kompanijama, univerzitetima i državnim institucijama. 

EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu 

EURAXESS Servisni centar Univerziteta u Sarajevu djeluje u okviru Službe za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. Servisni centar UNSA formiran je u okviru projekta „BAMONET – Razvoj mreže servisnih centara za mobilnost u BiH”, koji je finansirala Evropska komisija, u sklopu FP7 programske oblasti „PEOPLE”. 
Centar je započeo sa radom u maju 2010. godine, kao trogodišnji projekat čiji je cilj bio da, u skladu sa EURAXESS inicijativom, razvije mrežu centara mobilnosti koja će ponuditi kvalitetne i konzistentne usluge i podršku, ali i personalizovanu pomoć istraživačima koji se sele radi posla. 

U okviru djelovanja EURAXESS inicijative, centralnu poziciju svakako zauzima proces koji se odnosi na Strategiju ljudskih resursa za istraživače (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) koja rezultira dodjelom priznanja Evropske komisije „Izvrsnost u istraživanju“ (HR logo „Excellence in Research).

Od 2019. godine Univerzitet u Sarajevu kao dobitnik priznanja Evropske komisije posvećeno implementira HRS4R strategiju i posvećen je unapređenju radnog okruženja istraživača u skladu sa 40 principa Evropske Povelje i Kodeksa zapošljavanja istraživača.

Kontakt EURAXESS servisnog centra Univerziteta u Sarajevu: nir@unsa.ba 
 

2

3