O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Mr. Adnan Rahimić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
Pozicija
Stručni saradnik

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
Pozicija
Prorektor

Anja Njuhović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
Pozicija
Stručni saradnik

Dijana Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Stručni saradnik za odnose s javnošću

Dr. Jasna Bošnjović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za međunarodnu saradnju
Adresa
Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo
Pozicija
Rukovodilac

Kenan Filipović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Generalni sekretar

Merisa Kurtanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rukovodilac Službe računovodstva i finansija
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Rukovodilac Službe računovodstva i finansija

Miroslav Živanović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef

Saša Madacki

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Služba za nastavu
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Rukovodilac

Zehra Drkenda

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Poslovni sekretar