Novosti i događaji

Događaji

04
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
15
Nov
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
12
Nov
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
09
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
08
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
08
Nov
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo
07
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
07
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo