Istraživanje i saradnja

Međunarodna saradnja

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

Misija:

 • naša misija jeste jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Vrijednosti:

 • tradicija međunarodne saradnje,
 • kultura otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire,
 • promicanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu i
 • promicanje raznovrsnosti studijskih programa.

Vizija:

 • jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 300 sporazuma o saradnji (bilaterlano ili kroz program) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Gdje se nalazimo?

Služba za međunarodnu saradnju nalazi se u zgradi Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Mi ćemo vam pomoći sa registracijom, smještajem, savjetovanjem kao i orijentacijskim programima, koji uključuju razna društvena dešavanja, s ciljem da vam pomognemo upoznati druge strane studente.

Tim:

Službu za međunarodnu saradnju čine: 

- Prof. Dr. Aleksandra Nikolić, prorektor za međunarodnu saradnju

- Dr. Jasna Bošnjović, rukovoditelj Službe

- Adnan Rahimić, M.Sci., stručni saradnik

Prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju:

Pored centralne Službe za međunarodnu saradnju, uspješno sarađujemo sa prodekanima / koordinatorima na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

Kontakt:

Možete nas kontaktirati za sljedeće kategorije:

Erasmus+ 

Erasmus Mundus

CEEPUS

MEVLANA

Mreže i članstva

Bilateralni sporazumi

Naše aktivnosti:

Naša služba je zadužena za sljedeće aktivnosti:

 • MOBILNOST: učešćem u mnogim programima mobilnosti, naša služba promoviše programe, priprema pozive i tekst konkursa, priprema prijavne dokumente, sakuplja, šalje partnerksim univerzitetima i djeluje kao posrednik između studenta, akademskog i administrativnog osoblja i partnerskog univerziteta.
 • INFO DANI: u cilju informisanja studenata, akademskog i administrativnog osoblja o programima mobilnosti i ostalim mešunarodnim projektima, naša služba organizuje info dane na kojem pruža sve informacije o aktuelnim konkursima, mogućnostima i pomaže pri prijavi zainteresovanih kandidata. 
 • SAJAM STIPENDIJA: Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.
 • DAN DOBRODOŠLICE ZA STRANE STUDENTE (& ORIJENTACIJSKI PROGRAM): Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na praksu sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije i šire, organizira Dan dobrodošlice i orijentacijski program koji ima za cilj da upozna strane studente, nastavnike i saradnike sa našim univerzitetom, njegovom historijom, tradicijom i kulturom, kao i historijom, tradicijom, kulturom i običajima našeg grada i zemlje, odnosno da im pruži sve potrebne akademske i praktične informacije. U okviru orijentacijskog programa, studenti će se upoznati sa bh. studentima koji su također učestvovali u projektima razmjene, imati priliku da uče bosanski/hrvatski/srpski jezik, kao i da obiđu značajne turističke destinacije naše zemlje.
 • ŠKOLA BOSANSKOG JEZIKA: u saradnji sa Filozofskim fakultetom, naša služba organizuje školu bosanskog jezika za strane studente u vidu kursa u toku cijelog semestra.
 • SARADNJA SA AKADEMSKIM KOORDINATORIMA: kako bi kreditna mobilnost prolazila u najboljem redu, naša služba uspješno sarađuje sa akademskim koordinaotrima na organizacijskim jedinicama Univerzitetima u Sarajevu (prodekani, koordinatori) u pružanju potrebnih akademskih informacija.
 • ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU: Odbor će u narednom periodu raditi na osnaživanju internacionalizacije i intenziviranju međuuniverzitetske saradnje sa partnerskim univerzitetima izvan granica Bosne i Hercegovine kroz strukturirane programe. 
 • PUBLIKACIJE: u cilju što bolje promocije, naša služba je aktivna u izradi i dizajniranju različitih publikacija i brošura o međunarodnim programima, kao i o što boljoj prezentaciji Univerziteta u Sarajevu. Naše publikacije možete naći ovdje. 
 • DRUŠTVENE STRANICE: naša služba predstavlja univerzitet u Sarajevu kroz različite društvene stranice: Faceebok | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIN