Istraživanje i saradnja

Međunarodna saradnja

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

Naša misija je jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Naše vrijednosti se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje (prvi međunarodni bilateralni sporazum je potpisan 1965. godine sa Ernst-Moritz-Arndt Univerzitetom u Greifswaldu u Njemačkoj), kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire (nekoliko stotina inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja posjeti UNSA svake godine), promicanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima oog univerziteta i promicanje raznovrsnosti studijskih programa (Univerzitet u Sarajevu je aktivan u mnogim programima mobilnosti, u kojima prednjače Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, itd).

Naša vizija se ogleda kroz jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 300 sporazuma o saradnji (bilateralni ili kroz program/projekat) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Ko smo mi?

Našu službu čini mali, ali vrijedni i kreativni tim:

  1. Prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju
  2. Dr. sci. Jasna Bošnjović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju
  3. Mr. sci. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju

Pored centralne Službe za međunarodnu saradnju, uspješno sarađujemo sa prodekanima / koordinatorima za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, kao i sa Odborom za međunarodnu saradnju koju čine predstavnici grupacija Univerziteta u Sarajevu i predstavnik studenata.

Naši projekti i aktivnosti