O Univerzitetu

Savjet za rodnu ravnopravnost UNSA

Savjet za rodnu ravnopravnost UNSA

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 36. vanrednoj sjednici održanoj 11. 10. 2023. godine, donio Odluku o imenovanju članova/ica Savjeta za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, kao stručnog i savjetodavnog tijela Senata Univerziteta u Sarajevu.

Sastav Savjeta za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu:

 1. Prof. dr. Amila Ždralović, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, predstavnica Vijeća Grupacije društvenih nauka, predsjednica
 2. Dr. sc. Gaj Trifković, predstavnik Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, zamjenik predsjednice, član
 3. Prof. dr. Jasna Kovačević, predstavnica Rektorata Univerziteta u Sarajevu, članica
 4. Prof. dr. Ajla Demiragić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, predstavnica Vijeća Grupacije humanističkih nauka, članica
 5. Prof. dr. Dženita Hadžijunuzović-Alagić, Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, predstavnica Vijeća Grupacije medicinskih nauka, članica
 6. Dr. sc. Maida Hadžić Omanović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, predstavnica Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, članica
 7. Doc. dr. Belma Memić, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije, predstavnica Vijeća Grupacije tehničkih nauka, članica
 8. Prof. Ermin Bravo, Univerzitet u Sarajevu – Akademija scenskih umjetnosti, predstavnik Vijeća Grupacije umjetnosti, član
 9. Prof. dr. Zilka Spahić-Šiljak, predstavnica Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, članica.
 • Sekretarka Savjeta: Alma Voloder-Madacki, dipl.iur, viša stručna saradnica u Službi za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu. 

Nadležnosti Savjeta za rodnu ravnopravnost su:

 • savjetuje rektora i univerzitetsku zajednicu o općim pitanjima koja se odnose na rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Sarajevu,
 • održava kontakte sa usporedivim tijelima drugih univerziteta i drugih ustanova u zemlji i svijetu,
 • organizira okrugle stolove, rasprave, naučne skupove o temama u vezi sa primjenom i unapređenjem standarda rodne ravnopravnosti na Univerzitetu,
 • daje mišljenja o načinu provedbe standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti koje su donijeli državna, međuvladina međunarodna tijela i organi,
 • priprema i dostavlja plan edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti, priprema godišnji plan mjera za progresivnu realizaciju rodne ravnopravnosti na Univerzitetu, 
 • daje mišljenje u vezi sa rodnom dimenzijom u obrazovanju, naučnoistraživačkom i umjetničkoistraživačkom radu na Univerzitetu,
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim relevantnim općim aktima Univerziteta.

AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST UNIVERZITETA U SARAJEVU (GAP UNSA) ZA PERIOD 2024–2026. GODINE

Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 31. 01. 2024. godine

ACTION PLAN FOR GENDER EQUALITY AT THE UNIVERSITY OF SARAJEVO (GAP UNSA) FOR 2024-2026Preporuke | vođenje evidencije o spolnoj/rodnoj strukturi zaposlenica i zaposlenika koje/i su dobitnici/e programa mobilnosti na Univerzitetu u Sarajevu