Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki integriranog Univerziteta u Sarajevu sa pripadajućim izmjenama i dopunama za 2022. godinu.

***

Plan javnih nabavki integriranog Univerziteta u Sarajevu sa pripadajućim izmjenama i dopunama za 2021. godinu.