Istraživanje i saradnja

Izvještaji, dokumenti i publikacije

Prezentacije i promo materijali


Sporazumi


Strategija internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu


Međunarodni projekti:


Izvještaj o međunarodnoj saradnji UNSA:


Publikacije:


UNSA vodiči i dokumenti

Dolazni (incoming) studenti i osoblje

DokumentObjašnjenje
Incoming Student GuideVodič za inostrane studente i sve potrebne akademske, administrativne i praktične informacije koje se tiču njihovih obaveza prije, u toku i nakon mobilnosti.
Letter of pre-acceptance - preuzmi ispod

Često, za potrebe prijava na konkurse na matičnim institucijama, studenti i osoblje moraju priložiti pismo o pred-prihvatanju i ovo pismo priprema i potpisuje: za studente -prodekan/ica, a za osoblje - profesor/ica koji će biti domaćin, a može i odgovorni prodekan ili dekan.

Letter of acceptance/confirmation letter - preuzmi ispodNakon što dobijete informaciju da im je odobrena mobilnost, potrebno je pripremiti oficijelno prihvatno pismo (pozivno pismo). Dostavlja se putem emaila. 
Uputstvo za pripremanje ovjerenog pozivnog pisma za regulisanje vizeZa studente i osoblje kojima je potrebna viza da uđu i borave u BiH, potrebno je pripremiti verificirano pozivno pismo (ne miješati sa prihvatnim pismom ili pozivnim pismim iz rubrike iznad). Ono se priprema na posebnom formularu i uz prateću dokumentaciju dostavlja Službi za poslove sa strancima BiH. Kako priremiti ovo pismo i popratnu dokumentaciju je objašnjeno u Uputstvu za pripremanje pozivnog pisma.
Potvrda za regulisanje dozvole za boravak - preuzmi ispodOvu potvrdu izdaje odgovorno lice na članici UNSA u pripremljenom formularu, ispunjavajući tražene podatke o inostranom studentu. NAPOMENA: ne miješati ovu potvrdu sa potvrdom koja se izdaje za regulisanje besplatnog korištenja gradskog saobraćaja.
Formular ovjerenog pozivnog pismaLink za preuzimanje traženih dokumenata (ovjereno pozivno pismo, zahtjev) za Službu za poslove sa strancima je dostupan ovdje.
Vodič za inostrane studente kako da regulišu dozvolu za boravakSlužba za međunarodnu saradnju je pripremila Vodič za inostrane studente koji sadrži sve potrebne informacije za regulisanje bijele karte i dozvole za boravak, uključujući i listu dokumenata koju inostrani studenti moraju donijeti i pribaviti. Vodič je dostupan ovdje
Potvrda o dolasku i odlasku studenta/osoblja - preuzmi ispodCertificate of arrival and departure je potvrda koju odgovorno lice ispunjava i daje studentu i osoblju kojim se potvrđuje datum njihovog dolaska i odlaska, u cilju regulisanja njihove odsustnosti i isplate njihove stipendije. Iako u većini slučajeva donose formular njihovog univerziteta, u slučaju da nemaju, a potrebno im je, može se koristiti UNSA formular. 
Potvrda o obavljenoj mobilnosti - preuzmi ispodNajčešće za potrebe izdavanja potvrde o obavljenoj mobilnosti za teaching/training mobilnost, ukoliko ne odgovara potvrda iznad, može se koristiti ova potvrda sa jasno naznačenim datuma. Potvrda se može dopuniti i sa agendom ili aktivnostima koje je osoblje obavljalo. 
Potvrda za regulisanje korištenja besplatnog gradskog prevoza - preuzmi ispodSvim studentima Univerziteta u Sarajevu je omogućeno besplatno korištenje gradskog prevoza (GRAS i CENTROTRANS). Studenti moraju dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje da je redovan student na članici UNSA. NAPOMENA: ne miješati ovu potvrdu sa potvrdom koja se izdaje za Službu za poslove sa strancima. 
Final report - preuzmi ispodU slučaju kada student ne prati predavanja (i nema ispita) već radi istraživanje, potrebno je da dostavi ispunjen formular o aktivnostima koje je radio/la na našem univerzitetu. Ispunjen dokument potpisuju student/ica, mentor i odgovorno lice (prodekan/ica, koordinator/ica)

Odlazni (outgoing) studenti i osoblje

DokumentObjašnjenje
Nominacijsko pismo - dostupno u tekstu konkursaOvim dokumentom naši studenti i osoblje dokazuju da imaju podršku matičnog fakulteta, akademije, centra, instituta (članice UNSA) da se prijave na otvoreni konkurs za mobilnost. 
Uputstvo o definisanju kategorija za poseban status studenata sa ograničenim mogućnostimaUskoro
Izjava o pripadanju posebnoj kategoriji sa ograničenim mogućnostimaUskoro
Pravilnik o mobilnostiOvim dokumentom je regulisana mobilnost studenata i osoblja našeg univerziteta, kako odlaznih tako i dolaznih, te aktivnosti prije, u toku i nakon mobilnosti.
UNSA Vodič za studente kojima je odobrena mobilnostU cilju pružanja potrebnih akademskih, administrativnih i praktičnih inoformacija studentima koji su obaviješteni da im je mobilnost odobrena, Služba je izradila ovaj vodič za aktivnosti prije, u toku i nakon mobilnosti.
UNSA Vodič za univerzitetsko osoblje kojima je odobrena mobilnostU cilju pružanja potrebnih akademskih, administrativnih i praktičnih inoformacija univerzitetskom osoblju koji su obaviješteni da im je mobilnost odobrena, Služba je izradila ovaj vodič za aktivnosti prije, u toku i nakon mobilnosti.

Zakoni i Pravilnici koji se tiču mobilnosti:


Najčešće korišteni dokumenti za međunarodnu mobilnost (možete ih preuzeti ispod):