O Univerzitetu

Umjetnost, kultura i sport

Otvorena scena OBALA je nastala pri Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, kao prostor u kojem se odvija nastava, prezentuju studentski radovi sa ispita režije, glume i dramaturgije, te postavljaju profesionalne pozorišne produkcije i organizuju projekcije filmova.

U 1985. godini u Pravilniku o radu ASU, navodi se: „Pošto je u protekloj godini usvojen Pravilnik o radu Otvorene scene, a početkom ove godine formiran i Umjetnički savjet scene, u nacrtu Statuta propisana je kao posebna radna jedinica.

U ovoj godini rad Otvorene scene biće organizovan tako što će umjetnički rad studenata ove Akademije biti više javno prikazivan nego do sada.

 U tom smislu Akademija će donijeti u prvi plan aktivnosti Otvorene scene (sa temama scenskih projekata, vježbi), organizovati prve oblike saradnje sa CEDUS-om i KSC Skenderijom itd. Za umjetničkog rukovodioca Otvorene scene izabran je docent Emir Kusturica.“ Za članove prvog Umjetničkog savjeta Otvorene scene „Obala“, birani su: Emir KUSTURICA (umjetnički rukovodilac), Miroslav MANDIĆ, Mirza IDRIZOVIĆ, Zehra KREHO, Nikola STOJANOVIĆ, Sena MUSTAJBAŠIĆ, Jelena ČOVIĆ i Željko NINČIĆ.

Akademija je osnovana decembra 1981. godine, a u novembru 1984. godine sa radom počinje i Otvorena scena OBALA. Za kratko vrijeme, uz pomoć svojih uposlenika, profesora i studenata, postaje jedno od najzanimljivijih teatarskih mjesta u bivšoj Jugoslaviji. Ostaju pamćene brojne predstave nastale na ovoj sceni: „Audicija“, „ Čudo u Šarganu“, „Ples 80 -ih“, „Tetovirano pozorište“, „Mrešćenje šarana“, „Ćelava pjevačica“, „Dame biraju“, „Ludilo u dvoje“, „Divlje meso“, „Sav taj Jazz“ i dr.