Istraživanje i saradnja

CEEPUS

ceepus_logo

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmjenu studenata i profesora. Ovaj program omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora sa osnovnim ciljem unaprijeđenja obrazovanja na univerzitetima.

Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija. Bosna i Hercegovina je članica CEEPUS programa od 2007. godine.

Mobilnost studenata može trajati jedan mjesec ili jedan semestar na izabranom partnerskom univerzitetu izvan Bosne i Hercegovine, a minimalno 21 dan. Kada je riječ o mobilnosti profesora, za nju je predviđeno da traje između mjesec i mjesec i po dana. Ova vrsta mobilnosti može minimalno trajati 10 dana.

Visina stipendije za svaku zemlju određuje se na osnovu nivoa njenog ekonomskog standarda. Za Bosnu i Hercegovinu, mjesečni iznos stipendije za studente, diplomce, postdiplomce i studente doktorskih studija iznosi 360 EUR-a, a za studente doktorskih studija zaposleni na univerzitetu i profesore – 485 EUR-a

Detaljne informacije i cjelokupna dokumentacija potrebna za konkurisanje nalazi se na web stranici CEEPUS III programa.

Za dodatne informacije o CEEPUS programu, obratite se koordinatoru programa: gđa. Branka Avdibegović, državni CEEPUS koordinator

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Sektor za obrazovanje
Trg BiH 3
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 492 607
Fax: +387 33 492 627

E-mail: ceepusbih@mcp.gov.ba , Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba

CEEPUS i Univerzitet u Sarajevu

CEEPUS program se implementira na nivou članica (fakutleta, akademija, centara i instituta) Univerziteta u Sarajevu. Da bi se mogli prijaviti i učestvovati u mobilnosti, potrebno je da se javite koordinatorima CEEPUS mreža na vašoj instituciji (do tih kontakata možete doći preko prodekana/koordinatora za međunarodnu saradnju).