Istraživanje i saradnja

Sedmica obuke osoblja (Staff week)

Šta je to Sedmica obuke za osoblje?

Sedmica obuke za osoblje (popularnije Staff week) je petodnevni događaj kojeg organizuje visokoobrazovna institucija (najčešće uredi za međunarodnu saradnju) a koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera. Pored toga, to je osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta uključuje društvene i kulturne aktivnosti te degustacije domaćih kulinarskih proizvoda. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, nastavnog osoblja, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Sedmica obuke osoblja na Univerzitetu u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju je u ovu aktivnost ušla od 2017. godine kao “pilot projekat” u sklopu Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta Jačanja internacionalizacije na bh. visokoobrazovnim institucijama (Strengheting Internationalisation in BH higher Education – STINT). Cilj projekta je međusobno upoznavanje i uvezivanje osoblja koje aktivno učestvuje u implementaciji dolazne i odlazne mobilnosti, te međunarodnih projekata na način da se učestvuje u unaprijed dogovorenim sesijama i radionicama, kroz koje se diskutuje o načinu implementacije, problemima sa kojima se susrećemo, te prednostima i nedostacima međunarodnih programa.

Sljedeći: 11. međunarodna sedmica obuke osoblja će biti od 1-5. jula 2024. godine. Registracija za ovaj događaj još nije otvorena.


PRETHODNI DOGAĐAJI:

Deseta međunarodna sedmica obuke osoblja (10. Staff Week)

10sw

 • Naziv događaja: Simply the best vol. 2
 • Datum održavanja: 23-27. oktobar 2023
 • Mjesto: Univerzitet u Sarajevu
 • Agenda: radna verzija
 • Radni jezik: engleski
 • Press clipping:  Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 - posjeta Mostaru

Deveta (9) međunarodna sedmica obuke osoblja (Staff Week)

simply

 • Naziv događaja: Simply the best
 • Datum održavanja: 03-07. juli 2023
 • Mjesto: Univerzitet u Sarajevu
 • Agenda:preuzmi
 • Radni jezik: engleski
 • Press clipping i slike: Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5

Osma međunarodna sedmica obuke osoblja 

g

 • Naziv događaja: "Erasmus gone wrong"
 • Datum održavanja: 24-28. oktobar 2022
 • Mjesto: Univerzitet u Sarajevu
 • Institucije koje učestvuju: 
 • Program (Dnevni red)
 • Radni jezik: engleski
 • Press clipping i slike: više

Sedma sedmica obuke osoblja (2022 vol. 1)
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira 7. Sedmicu međunarodne obuke osoblja pod nazivom: „Ne pričamo o Erasmusu… dovoljno“. Događaj će biti organiziran uživo od 16. do 20. maja 2022., poštujući sve upute u vezi s Covid-19. Glavni fokus su prezentacije ili visokoškolske institucije i umrežavanje naših evropskih partnera i Univerziteta u Sarajevu. Takođe, događaj će pružiti prezentaciju najboljih praksi i izazova sa kojima se institucije suočavaju tokom implementacije Erasmus+ programa.

Šesta sedmica obuke osoblja (2021 vol. 2)
Služba za međunarodnu saradnju je održala Šestu sedmicu obuke osoblja u periodu 11-15. oktobra 2021. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Više …

Peta sedmica obuke osoblja (2021)
Služba za međunarodnu saradnju organizirala je 5. međunarodnu sedmicu obuke osoblja pod nazivom „Otvorite se“ u svrhu stručnog osposobljavanja naših partnera koji imaju „zeleno svjetlo“ za putovanje u Bosnu i Hercegovinu. Više …

Četvrta sedmica obuke osoblja (2020)
Četvrta sedmica obuke osoblja („Erasmus+ Zoom sedmica“) organizovana je u cilju obilježavanja Dana Erasmusa (od 11. do 17. oktobra 2020. godine – https://www.erasmusdays.eu/). Zbog pandemije korona virusa, organizovana je online. Više …

Treća sedmica obuke osoblja (2019)
Od 14. do 18. oktobra 2019. godine održana je Treća sedmica obuke osoblja (3rd International Staff Training Week) koji je bio fokusiran na procese internacionalizacije univerziteta. Više…

Druga sedmica obuke osoblja (2018)
Sedmica obuke je namijenjena odgovornim osobama za implementaciju međunarodne saradnje na visokoobrazovnoj instituciji. Tema Druge sedmice obuke je bila „Most internacionalizacije između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana“. Više…

Prva sedmica obuke osoblja (2017)
Prva sedmica obuke osoblja održana je u oktobru 2017. godine gdje smo uključili nekoliko evropskih partnera u aktivnosti naše Službe (Sajam stipendija, orijentacijski program za strane studente, posjeta ostalim partnerima u BiH). Sedmica je rezultat angažmana UNSA u projektu STINT gdje smo trebali definisati i implementirati 4 pilot aktivnosti (među kojima je i staff week). Nakon implementacije pilot aktivnosti, zaključili smo da Služba može odgovoriti potrebama internacionalizacije i nastaviti aktivnije sa organizacijom ove aktivnosti.