Istraživanje i saradnja

Izvještaji, dokumenti i publikacije

Prezentacije i promo materijali


Sporazumi


Strategija internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu


Međunarodni projekti:


Izvještaj o međunarodnoj saradnji UNSA:


Publikacije:


UNSA vodiči:


Zakoni i Pravilnici koji se tiču mobilnosti:


Najčešće korišteni dokumenti za međunarodnu mobilnost (možete ih preuzeti ispod):