Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

logo

Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, BiH

Prorektorica za međunarodnu saradnju: prof. dr. Enita Nakaš
Telefon: +387 33 56 51 00
E-mail: enita.nakas@unsa.ba, prorektorzams@unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju

Tel: +387 33 565 116

Rukovodilac službe: Dr. Jasna Bošnjović
E-mail: jasna.bosnjovic@unsa.ba

Viši stručni saradnik: Mr. sci. Adnan Rahimić
E-mail: adnan.rahimic@unsa.ba 


Organizacijske jedinice Univerziteta u Sarajevu

(prodekani i koordinatori za međunarodnu saradnju - abecednim redom)

Akademija likovnih umjetnosti, Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. mr. Srđa Hrisafović
email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju: Nađa Softić
email: n.softic@alu.unsa.ba

Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo

Prodekan: Van. prof. dr. Elma Tataragić
email: elma.tataragic@asu.unsa.ba
Studentska podrška: asu@asu.unsa.ba

Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić
email: aidaiz@af.unsa.ba

Ekonomski fakultet, Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo

Centar za međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta UNSA
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Rukovodilac: Dr. Hatidža Jahić
email: cms@efsa.unsa.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju: Prof. dr. Eldin Mehić
email: eldin.mehic@efsa.unsa.ba

Prodekan za studente: Prof. dr. Emir Kurtić
email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Tarik Uzunović
email: tuzunovic@etf.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka, Čemerlina 54, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Aid Smajić 
email: aid.smajic@fin.unsa.ba

Student koordinatori: Umihana Šošić and Mirza Medunjanin
email: umihana.sosic@fin.unsa.ba; mirzame8@hotmail.com

Fakultet političkih nauka, Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Sanela Bašić
email: sanela.basic@fpn.unsa.ba

Koordinator: Mr. sci. Jasmin Hasanović
email: jasmin.hasanovic@fpn.unsa.ba

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo

Koordinator: Dr. Slavenko Likić
email: slikic@fasto.unsa.ba

Prodekan: Prof. dr. Munir Talović
email: mtalovic@fasto.unsa.ba, mtalovic@hotmail.com

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta: Slobodan Klačar
email: slobodan.klacar@fasto.unsa.ba

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Koordinator: Prof. dr. Marija Lučić-Čatić
email: mlucic@fkn.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekan: Doc. dr. Azra Ferizović
email: azra.ferizovic@fsk.unsa.ba, azra.fh22@gmail.com

koordinator: Belma Memić
email: belma.maslesa@gmail.com

Fakultet za upravu, Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo

Prodekan: Doc. dr. Amel Delić
email: amel.delic@fu.unsa.ba

Fakultet zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Jasmina Mahmutović
email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet, Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan: Van. prof. dr. Tamer Bego
email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo

Prodekan: Doc. dr. Amir Duranović
email: amir.duranovic@ff.unsa.ba

Stručni saradnik: Mirsada Hošić
email: mirsada.hosic@ff.unsa.ba

Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan: Doc. dr. Mirza Pozder
email: pozder.mirza@hotmail.com

Katoličko-bogoslovni fakultet, Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo

Prodekan: Doc. dr. Josip Knežević
email: prodekanzanastavu@kbf.unsa.ba, josip.knezevic25@gmail.com

Mašinski fakultet, Vilsonovo šetaliste 9, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Muris Torlak
email: prodekannir@mef.unsa.ba

Medicinski fakultet, Čekaluša 90, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Amina Valjevac
email: amina.valjevac@mf.unsa.ba

Muzička akademija, Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo

Prodekan: Van. prof. dr. Amila Ramović
email: amila.ramovic@mas.unsa.ba

Pedagoški fakultet, Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Sanela Rustempašić
email: srustempasic@pf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Enisa Omanović – Mikličanin
email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Pravni fakultet, Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo

Prodekan: Van. prof. dr. Iza Razija Mešević
email: ir.mesevic@pfsa.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Samir Đug
email: samirdjug@pmf.unsa.ba, sdug@email.com

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Sedin Kobašlija
email: dentalschool@sf.unsa.ba

Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Dalibor Ballian
email: d.ballian@sfsa.unsa.ba, balliandalibor9@gmail.com

Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Prodekan: Prof. dr. Sabina Šerić - Haračić
email: sabina.seric-haracic@vfs.unsa.ba


Istraživački centri i instituti

Centar za interdisciplinarne studije (CIS), Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor: Prof. dr. Nihad Fejzić
email: nihad.fejzic@cis.unsa.ba

ERMA program
Kontakt osoba za međunarodnu saradnju: Mariana Hadžijusufović, MSc 
email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC), Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor: Doc. dr. Elmedin Selmanović
email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 Sarajevo

Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik: Prof. dr. Lejla Kapur Pojskić
email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba, lejlapo@yahoo.com

Institut za historiju, Podgaj 6, 71000 Sarajevo

Odbor za međunarodnu saradnju instituta: mr. Aida Ramić, dr. Sabina Veladžić, dr. Nedim Rabić
email:
aida.licina-ramic@iis.unsa.ba
sabina.veladzic@iis.unsa.ba
nedim.rabic@iis.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo

Stručni saradnik: Dr. sci. Sabina Galijatović
email: sabina.galijatovic@gmail.com

Orijentalni institut, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

uskoro

Institut za jezik, Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo

Saradnik: Dr. Tarik Čušić
email: tarik.cusic@izj.unsa.ba