Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

Univerzitet u Sarajevu
Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 565 116

Prorektor za međunarodnu saradnju
Prof. dr. Aleksandra Nikolić
E-mail: vicerector.nikolic@unsa.ba

Rukovodilac službe
Dr. Jasna Bošnjović
E-mail: jasna.bosnjovic@unsa.ba

Viši stručni saradnik
Mr. sci. Adnan Rahimić
E-mail: adnan.rahimic@unsa.ba 

Prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu

Akademija likovnih umjetnosti
Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. mr. Srđa Hrisafović
email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba
Stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju
Nađa Softić
email: nadjasoftic@hotmail.com

Akademija scenskih umjetnosti
Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
Prodekan
Van. prof. dr. Elma Tataragić
email: elma.tataragic@asu.unsa.ba
Studentska podrška
email: asu@asu.unsa.ba

Arhitektonski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić
email: aidaiz@af.unsa.ba

Ekonomski fakultet
Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo
Prodekan za međunarodnu saradnju
Prof. dr. Eldin Mehić
email: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Prodekan za studente
Prof. dr. Emir Kurtić
email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba
Centar za međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta UNSA
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
email: cms@efsa.unsa.ba
Koordinator
Dr. Benina Veledar
email: benina.veledar@efsa.unsa.ba
Dr. Alisa Mujkić
email: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet
Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Tarik Uzunović
email: tuzunovic@etf.unsa.ba

Fakultet islamskih nauka
Čemerlina 54, 71000 Sarajevo
Prodekan
Van. prof. dr. Aid Smajić
email: aid.smajic@fin.unsa.ba
Student koordinator
Mujesira Neimarlija
email: mujesiraneim@gmail.com 

Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Sanela Bašić
email: sanela.basic@fpn.unsa.ba
Saradnik:
Mr. Jasmin Hasanović
email: jasmin.hasanovic@fpn.unsa.ba

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Munir Talović
email: mtalovic@hotmail.com, mtalovic@fasto.unsa.ba
Koordinator
Dr. Slavenko Likić
email: slikic@fasto.unsa.ba

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Koordinator
Prof. dr. Almir Maljević
email: amaljevic@fkn.unsa.ba

Fakultet za saobraćaj i komunkacije
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Azra Ferizović
email: azra.ferizovic@fsk.unsa.ba, azra.fh22@gmail.com

Fakultet za upravu
Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Amel Delić, email: amel.delic@fu.unsa.ba

Fakultet zdravstvenih studija
Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Prodekan
prof. dr. Jasmina Mahmutović
email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

Farmaceutski fakultet
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Tamer Bego
email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Filozofski fakultet
Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Amir Duranović
email: amir.duranovic@ff.unsa.ba
Saradnik
Mirsada Hošić
email: mirsada.hosic@ff.unsa.ba

Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Mirza Pozder
email: pozder.mirza@hotmail.com

Katoličko-bogoslovni fakultet
Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
Prodekan
doc. dr. Ilija Marković
email: eliasmark86@gmail.com

Mašinski fakultet
Vilsonovo setaliste 9, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Muris Torlak
email: prodekannir@mef.unsa.ba

Medicinski fakultet
Čekaluša 90, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Mirza Dilić
email: prodekan.medjunarodna.saradnja@mf.unsa.ba
Saradnik
Dipl. psih. Taida Nakić - Kapetanović
email: taida.kapetanovic@mf.unsa.ba

Muzička akademija
Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
Prodekan
Doc. dr. Amila Ramović
email: amila.ramovic@mas.unsa.ba

Pedagoški fakultet
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Prodekan
prof. dr. Sanela Rustempašić
email: srustempasic@pf.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
Prodekan
prof. dr. Enisa Omanović – Mikličanin
email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Pravni fakultet
Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Zinka Grbo
email: z.grbo@pfsa.unsa.ba

Prirodno-matematički fakultet
Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Lada Lukić – Bilela
email: llbilela@gmail.com

Stomatološki fakultet sa klinikama
Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Sedin Kobašlija
email: dentalschool@sf.unsa.ba

Šumarski fakultet
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Sead Vojniković
email: svojnikovic70@gmail.com

Veterinarski fakultet
Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
Prodekan
Prof. dr. Sabina Šerić - Haračić
email: sabina.seric-haracic@vfs.unsa.ba

Centar za interdisciplinarne studije
Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
Direktor
Prof. dr. Melika Husić Mehmedović
email: melika.husic@efsa.unsa.ba
ERMA program na CIS-u
Kontakt osoba za međunarodnu saradnju
Mariana Hadžijusufović, MSc
email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)
Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
Direktor
Doc. dr. Elmedin Selmanović
email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo
Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik
Prof. dr. Lejla Kapur Pojskić
email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba, lejlapo@yahoo.com

Institut za historiju
Podgaj 6, 71000 Sarajevo
Odbor za međunarodnu saradnju instituta
mr. Aida Ramić
dr. Sabina Veladžić
dr. Nedim Rabić
email:
aida.licina-ramic@iis.unsa.ba
sabina.veladzic@iis.unsa.ba
nedim.rabic@iis.unsa.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo
Stručni saradnik
Dr. sci. Sabina Galijatović
email: sabina.galijatovic@gmail.com

Orijentalni institut
Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
uskoro

Institut za jezik
Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo
Saradnik
Sumeja Bičević
email: sumeja.bicevic@izj.unsa.ba