Obilježavanje 27. januara – Dana sjećanja na žrtve holokausta

Obilježavanje 27. januara – Dana sjećanja na žrtve holokausta
Datum događaja
20
Jan

U novembru 2005. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojila Rezoluciju kojom se 27. januar obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Tog datuma 1945. godine sovjetske trupe oslobodile su zloglasni logor Auschwitz. Punih šezdeset godina radilo se na otkrivanju historijskih, kulturnih, psiholoških, civilizacijskih uzroka koji su omogućili pogrom Jevreja, ali i na pronalaženju odgovarajućeg lijeka da se to više nikada i nikome ne desi. 

Povodom obilježavanja 27. januara – Dana sjećanja na žrtve holokausta, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu svake godine organizuje i učestvuje u nizu aktivnosti u svrhu odavanja počasti žrtvama holokausta, kao i daljeg izučavanja zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom holokausta. 

Ove godine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i uredom UNESCO-a u Bosni i Hercegovini te Udruženjem Hagada Sarajevo, organizuje obilježavanje 27. januara – Dana sjećanja na žrtve holokausta.

Tema ovogodišnjeg naučnog skupa je: „Konferencija Wannsee u Berlinu (20. januar 1942) – Konačno rješenje jevrejskog pitanja.“ 

Na taj način Univerzitet u Sarajevu se priključuje svim ostalim univerzitetima širom svijeta koji na prigodan način obilježavaju Dan sjećanja na žrtve holokausta.

 

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 27. JANUARA – DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

 

 1. Otvaranje izložbe: „Konačno rješenje jevrejskog pitanja“ autora Elija Taubera, Rektorat Univerziteta u Sarajevu – 20. januar 2022. godine u 12.30 sati.

 

 1. Okrugli sto Konferencija Wannsee u Berlinu (20.01.1942) – „Konačno rješenje jevrejskog pitanja“, 20. januar 13.00 - 14.30 sati, u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, Rektorat Univerziteta u Sarajevu:
 • Obraćanje: Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj.
 • Prof. dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, uvodno izlaganje - Nacističko nipodaštavanje ljudskih vrijednosti.
 • Doc. dr. Benjamina Londrc - Karić, gradonačelnica grada Sarajeva, izlaganje na temu: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine."
 • Dr. sci. Eli Tauber, direktor Arhiva jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, autor knjige Holokaust u Bosni i HercegoviniKada su komšije bili ljudi;  Izlaganje na temu: Konačno rješenje jevrejskog pitanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 • Dr.sci. Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej, predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac, autor knjige Jasenovac 1941-1945. Logor smrti i radni logor, izlaganje na temu: Konačno rješenje jevrejskog pitanja na teritoriji Hrvatske.
 • Dr.sci. Olga Manojlović Pintar, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Autorica monografije:Arheologija sećanja, spomenici i identiteti u Srbiji 1918 – 1989, izlaganje na temu: Konačno rješenje jevrejskog pitanja na teritoriji Srbije.
 • Dr.sci. Sabina Galijatović, viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, izlaganje na temu: Konferencija u Wannseeu kao sveobuhvatni organizacioni plan „rješenja jevrejskog pitanja“.
 • Mr. sci. Lamija Muftić, stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, izlaganje na temu: Konferencija u Wannseeu - memorijalizacija i sjećanje.
 • Završna riječ. Prof. dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

1