Savjetovanje: "Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030"

Savjetovanje: "Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030"
Datum događaja
25
Jan

U globalnim trendovima (digitalne) transformacije društva, 4.industrijske revolucije i potrebama bosanskohercegovačkog društva za boljim obrazovanjem kao temeljem potrebnog progresa, Univerzitet uSarajevu i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Vlade Kantona Sarajevo pokreću proces savjetovanja Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030.

Rok za dostavljanje sažetaka: 15. januar 2022. na email: institut@fpn.unsa.ba

Datum održavanja I Savjetovanja: 25. januar 2022.

Rok za dostavljanje radova: 25. mart 2022.

Vrsta događaja: Hibridni događaj sa izlagačima u amfiteatru i ostalima na online platformama sa mogućnošću interaktivnosti.