Novosti i događaji

Događaji

18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
16
Sep
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu
04
Sep
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
12
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
12
Jun
12
Jun
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu