Promocija naučnih časopisa: "Prilozi br. 48/2019." i "Historijska traganja br. 18/2019"

Datum događaja
28
Jan
Mjesto događaja
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Plakat