Senat

Zapisnik sa 41. redovne sjednice Senata od 29. 09. 2021.

Datum zapisnika

Zapisnik sa 41. redovne sjednice Senata od 29. 09. 2021.