Univerzitet odbrane Indonezije

Originalni naziv: Universitas Pertahanan
Država: Indonezija
Grad: Bogor

Link: https://www.idu.ac.id/

Datum potpisivanja: 04.03.2020. godine
Trajanje sporazuma: 04.03.2025. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: +62 21-8795155 ext 7234
Telefon: bagkerma.ln@idu.ac.id

Ranking: Webometrics