Slobodni univerzitet za jezike i komunikacije u Milanu (IULM)

Originalni naziv: Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Država: Italija
Grad: Milano

Link: https://www.iulm.it/it/home

Datum potpisivanja: 23.07.2021.

Trajanje sporazuma: 23.07.2026.

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja 

Kontakt: infopoint@iulm.it
Telefon: +39 02 891411

Ranking: Webometrics