Projekat

„Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima Bosne i Hercegovine“ (Supporting decision making and building capacity to support IPBES through national ecosystem assessments)

IPBES
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
473,137.00 €
Opis projekta

Projekat i dokument Procjene stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima Bosne i Hercegovine je od esencijalne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer predstavlja značajan korak prema održivom upravljanju prirodom. Generalno je poznata činjenica da u Bosni i Hercegovini postoji evidentiran manjak naučnih podataka relevantnih za održivo upravljanje prirodom. Rezultati relevantnog naučnog rada su samo djelomično publicirani, javno dostupni i korišteni za potrebe upravljanja prirodom. U cilju uvida u stanje biodiverziteta i ekosistemskih servisa, uvida u stepen direktnih (fizičkih) i indirektnih (društvenih) pritisaka na prirodu, uvida u postojeće opcije upravljanja i buduće scenarije koji proističu iz utvrđenih podataka, danas je neophodno analizirati i integrisati informaciju iz svih dostupnih izvora (objavljeni i neobjavljeni rezultati naučnih istraživanja, tehnički izvještaji, kao i izvori tradicionalnih znanja).

Ciljevi projekta:    

  1. Pripremiti Procjenu ekosistema i ekosistemskih servisa u Bosni i Hercegovini, uključujući razvoj pomoćnih alata za kreatore politika
  2. Razviti i napraviti dostupnima alate i metodologije podrške politikama
  3. Po ugledu na IPBES formirati Državnu platformu za biodiverzitet i ekosistemske servise (DPBES)
  4. Uspostaviti uslove za efikasno korištenje Procjene
  5. Pružiti smjernice nacionalnim projektnim timovima u drugim zemljama 

Oficijelna web stranica:https://www.procjenaprirode.ba/

Finansijer: Sredstva za realizaciju ovog međunarodnog projekta su osigurana od strane IKI-ja (Inicijative za klimu Njemačkog federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost). Prvi primatelj sredstava IKI-ja sa kojim Univerzitet direktno sarađuje je World Conservation Monitoring Centre (WCMC), sa sjedištem u Kembridžu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.