Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"

Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"

Međunarodni dan osoba s invaliditetom (03. 12.) obilježava se s osnovnim ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom. Na taj se način ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

U tom smislu u okviru projekta Moj posao (na kojem Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu sarađuje sa češkom humanitarnom i razvojnom organizacijom People in Need), u SCC centru u Sarajevu bio vrhunac kampanje Želim biti dio društva, u kojoj je tokom protekla dva mjeseca učestvovao 21 student/ica sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svojim prisustvom projekat su podržali federalni premijer Fadil Novalić, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandra Nikolić, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, šef ureda za Bosnu i Hercegovinu Fondacije Kondrad Adenauer Sven Petke, sa Pravnoga fakulteta UNSA: profesorica Džamna Duman, asistentice Ena Gotovuša i Kanita Pruščanović, te mnogi drugi.

Projekat je ispred Pravnoga fakulteta koordinirao asistent Damir Muminović.

Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"
Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"
Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"
Završena druga sezona projekta “Moj posao” - Saradnja Pravnog fakulteta UNSA sa organizacijom "People in need"