Uspostavljanje kolekcije 3D modela na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu

Uspostavljanje kolekcije 3D modela na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu

Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost o posljednjoj inovaciji koja je realizirana na Univerzitetu u Sarajevu - Veterinarskom fakultetu. U sklopu aktivnosti na projektu “Uticaj virtuelnih obrazovnih alata na vizuelno-spacijalnu sposobnost studenata” voditelja prof. dr. Nedžada Hadžiomerovića, finansiranog od strane Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2022. godinu, kreirana je baza 3D modela životinjskih preparata na platformi Sketchfab koja važi za najveću bazu 3D modela u svijetu. Ovom kolekcijom Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu svrstao se u grupu sa fakultetima u Münchenu, Zürichu i Berlinu, koji jedini u Evropi imaju slične baze.

Trenutno je u bazi preko 60 modela i očekuje se da će u narednom periodu taj broj rasti. Poseban značaj ovih aktivnosti je u mogućnosti digitalizacije i kreiranja 3D modela iz različitih oblasti veterinarske medicine kao što su anatomija, patologija, parazitologija, itd. Kolekcija 3D modela obogaćena je i sa nekoliko eksponata osteološke kolekcije Veterinarskog fakulteta u Istanbulu.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu iskazuje zahvalnost članovima projektnog tima, kao i saradnicima sa Veterinarskog fakulteta u Istanbulu prof. dr. Ozanu Gündemiru i sa Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta prof. dr. Adisu Muminoviću. 

Posjetite: https://vfs.unsa.ba/portal/virtualni-muzeji-fakulteta/

Uspostavljanje kolekcije 3D modela na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu
Uspostavljanje kolekcije 3D modela na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu
Uspostavljanje kolekcije 3D modela na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu