Univerzitet u Sarajevu: Igman za generacije koje dolaze

Univerzitet u Sarajevu: Igman za generacije koje dolaze

Univerzitet u Sarajevu je na inicijativu rektora prof. dr. Rifata Škrijelja pripremio kratku reportažu o planini Igman, jednoj od tri olimpijske planine nadomak Sarajeva, na kojoj su se sportisti iz cijelog svijeta nadmetali na 14. Zimskim olimpijskim igrama.

Očuvanje prirodnih vrijednosti olimpijske planine Igman naša je obaveza koja će omogućiti generacijama koje dolaze da osjete i razvijaju olimpijski duh u Sarajevu.

Tim istraživača i profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja  na čelu sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom snimio je 20. januara 2022. godine reportažu o Velikom polju na Igmanu kao poklon akademskoj zajednici Univerziteta u Sarajevu i nosiocima vlasti u Kantonu Sarajevu, kojim želi da ih ohrabri u nastojanjima da zaštite i razvijaju bogatstvo prirodnog ambijenta olimpijske planine Igman.

O Igmanu, kao značajnom prirodnom resursu Kantona Sarajevo, u reportaži govore: prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nusret Drešković, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, prof. dr. Samir Đug, prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, prof. dr. Haris Alić, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA, te prof. dr. Nermin Nurković, prof. dr. Slavenko Likić i prof. dr. Izet Bajramović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA.