Poziv za učešće i predstavljanje svojih ideja za evropski istraživački projekat "Ekološke tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost" na Univerzitetu u Ljubljani

Poziv za učešće i predstavljanje svojih ideja za evropski istraživački projekat "Ekološke tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost" na Univerzitetu u Ljubljani

 

Poštovani članovi Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana,

obavještavamo vas o predstojećem brokerskom događaju u organizaciji Univerziteta u Ljubljani (KRPAN NOO projekt) koji će se održati 15. februara 2024. godine. Tema događaja je “Ekološke tehnologije, energija i digitalizacija za održivu budućnost“. Namijenjen je istraživačima koji se aktivno prijavljuju i sudjeluju u istraživačkim projektima za centralizirane programe Europske unije. Pruža jedinstvenu priliku za predstavljanje svojih ideja i umrežavanje sa slovenačkim i međunarodnim istraživačkim organizacijama i kompanijama.

Dodatne informacije o događaju su dostupne na sljedećem linku: https://krpan-projekt.si/en/2024-february/

Pozivamo sve zainteresovane istraživače sa univerziteta Zapadnog Balkana da prisustvuju ovom događaju i predstave svoje projektne/istraživačke ideje za aplikacije evropskih istraživačkih projekata uz pripremljenu 5-minutnu prezentaciju.

Rok za prijavu: do 4. decembra 2023. godine.

Link za prijavu: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjvaYZy_4_OVNtdOF3rHDNBVUM0tMOURKTTRGT0xHUkNIQ05TSUxJNzY5UC4u

Napomena: Broj prijava je ograničen, a konačan izbor će biti napravljen u slučaju velikog broja prijava. Kandidati će biti obaviješteni o statusu njihove prijave poslije 11. decembra 2023. godine.

Hvala vam što ste razmotrili ovu priliku i radujemo se vašem potencijalnom učešću u ovoj zajedničkoj inicijativi.

Kontakt: e-mail: krpan@uni-lj.si