Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica

Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica

Ugovori o  regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i 26 organizacionih jedinica potpisani su danas u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu. Ugovore su potpisali rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i dekanice/dekani/direktori organizacionih jedinica, u prisustvu notarskog ureda Notara Hamidović Nerminke.

Potpisivanje Ugovora uslijedilo je shodno Odluci o finansijskom i pravnom modelu integrisanog Univerziteta u Sarajevu, koju je Senat Univerziteta u Sarajevu donio na 11. tematskoj sjednici održanoj 12. 07. 2021. godine. Ovom odlukom utvrđene su obaveze Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica vezane za upis statusne promjene pripajanja fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta jednom pravnom licu Univerzitet u Sarajevu shodno rješenjima Općinskog suda u Sarajevu o izmjenama podataka u sudskom registru Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu od 01. 07. 2021. godine (statusne promjene-brisanje, osnivanje i pripajanje).

Prava i obaveze koje je Univerzitet u Sarajevu preuzeo nakon izvršenog upisa statusnih promjena u sudski registar, te međusobna prava i obaveze organizacionih jedinica i Univerziteta, uređena su pojedinačnim ugovorima koje je zaključio rektor Univerziteta sa rukovodiocima (dekanica/dekan/direktor) organizacionih jedinica.

Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica
Potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica