Obilježene 55. godišnjica profesionalnog djelovanja i 80. godišnjica rođenja akademika Kemala Hanjalića

Foto: Fena

U utorak 17. septembra 2019. godine u Akademiji nauka i umjetnosti BiH je, povodom 55. godišnjice profesionalnog djelovanja i 80. godišnjice rođenja akademika Kemala Hanjalića, upriličeno druženje akademika Hanjalića sa kolegama, saradnicima i prijateljima.

Druženju su prisustvovale i njegove kolege i saradnici koji rade i djeluju u inozemstvu, a koji učestvuju na međunarodnoj konferenciji ECCOMAS 2019 (The European Community on Computational Methods in Applied Sciences) 18–20. septembra 2019, na kojoj će jedan od mini simpozija biti posvećen jubileju akademika Hanjalića. 

Akademik Kemal Hanjalić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta Delft u Holandiji. Rođen je u Sarajevu 1939. godine, gdje je 1964. završio Mašinski fakultet. Magistrirao je na Univerzitetu u Birmingemu, a doktorsku disertaciju iz oblasti mehanike fluida odbranio je na prestižnom Imperial College of Science and Technology u Londonu.
Osim Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao redovni profesor predavao je na Univerzitetu Erlangen u Nirnbergu, Tehnološkom univerzitetu Mičigen u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, te kao gostujući predavač na brojnim prestižnim univerzitetima širom svijeta (Imperial College of Science and Technology u Londonu, Univerzitet u Kembridžu, Univerzitet u Kaliforniji, Univerzitet u Kyotu, Univerzitet u Singapuru i dr.).
Akademik Hanjalić je u profesionalnoj karijeri obavljao i više različitih stručnih i društvenih funkcija: bio je direktor Instituta za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Sarajevu, dekan Mašinskog fakulteta, gradonačelnik Sarajeva, ministar za nauku i tehnološki razvoj u Republičkoj vladi, te delegat Jugoslavije u Komitetu za životnu sredinu pri OECD-u u Parizu. Profesor Hanjalić je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Kraljevske akademije za tehničke nauke Velike Britanije, član niza naučnih i stručnih udruženja u SAD-u, Turskoj, Švicarskoj, Japanu, Kini i drugim zemljama, te dobitnik brojnih priznanja i nagrada za naučnoistraživački rad. 

Foto: FENA