Obavještenje o pozivu za prijave na "EYFON YouthDays September"

EYFON

„EYFON YouthDays September“ će se održati od 23. do 27. septembra 2019. godine u Neumarktu u Štajerskoj/Austrija.

Prijave za učešće je potrebno poslati izravno na e-mail adresu: office@eyfon.at

Skreće se pažnja na to da je uz prijavu – kako je navedeno i u priloženom pozivu - potrebno dostaviti biografiju i motivacijsko pismo, te da je rok za dostavljanje prijava na poziv 31. avgust 2019. godine.

Odabir između prijavljenih kandidatkinja i kandidata će obaviti  EYFON tim. Stipendije za pokrivanje troškova puta, smještaja, ishrane i aktivnosti bit će dodijeljene kandidatkinjama i kandidatima koji budu prepoznati kao obećavajući u najvećoj mjeri.

Više informacija o EYFON dostupno je na web-stranici: www.eyfon.at/en