Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sanje Krehić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET


O b a v i j e s t 

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Mr. Sanja Krehić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza jezika TV-reklame u Turskoj. Odbrana je zakazana za 4. 9. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.


Pristup odbrani je slobodan.