Obavještenje o javnoj odbrani magistarskog rada Jasenka Salkića, dipl. vet.

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
VETERINARSKI FAKULTET

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Jasenko Salkić, dipl.vet. branit će magistarski rad pod naslovom:

„SERUMSKI ESTRADIOL I PROGESTERON KAO POKAZATELJI OVARIJALNE AKTIVNOSTI PASA U ODNOSU NA GODIŠNJE DOBA I NAČIN DRŽANJA“.

Odbrana će se održati u četvrtak 12.09.2019. godine sa početkom u 12.00 sati u sali 124 Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta.

Odbrana je javna te se istoj može prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Veterinarskog fakulteta i na Univerzitetu u Sarajevu, te je dostupan javnosti.

DEKANAT
VETERINARSKOG FAKULTETA