Na Univerzitetu u Sarajevu održava se „Treća međunarodna sedmica treninga osoblja“ (3ISTW)

Treća međunarodna sedmica treninga osoblja

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 14. do 18. oktobra 2019. godine održava „Treća međunarodna sedmica treninga osoblja“ (3ISTW). Riječ je o petodnevnom događaju koji uključuje seminare, prezentacije ali i aktivno učešće međunarodnih partnera, zatim društvene i kulturne aktivnosti te degustacije naših domaćih proizvoda. 
3ISTW je fokusiran na procese internacionalizacije univerziteta. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, akademika, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju.

Prvog dana 3ISTW uz uvodno obraćanje prof. dr. Aleksandre Nikolić, prorektorice za međunarodnu saradnju UNSA, upriličene su prezentacije Univerziteta u Sarajevu, predstavljanje organizacionih jedinica, programa i projekata u kojima Univerzitet u Sarajevu učestvuje, te studijskih programa koje UNSA nudi svojim studentima. 

U utorak su učesnici 3ISTW posjetili Mostar i Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru“, a na Univerzitetu u Sarajevu je organiziran program o temi „Internacionalizacija Univerziteta u Sarajevu“ za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, predstavio polugodišnji izvještaj o radu iz oblasti međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu. Također, predstavljeni su dokumenti Službe za međunarodnu saradnju, inicijativa EURAXESS, te je održana sesija o načinima unapređenja ponude za inozemne studente i osoblje.

U srijedu 16. oktobra razgovarano je o temi „Internacionalizacija kod kuće“, te je mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA, predstavio aktivnosti Službe o međunarodnoj kreditnoj mobilnosti za studente i osoblje UNSA. Gospodin Geert De Lepeleer sa Katoličkog univerziteta u Leuvenu (Belgija), koordinator STINT projekta, predstavio je ovaj uspješni Capacity Building projekat, a prof. dr. Branko Vučijak sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koordinator REBUS projekta, govorio je o tome kako pripremiti, aplicirati, implementirati i finalizirati projekat za izgradnju kapaciteta. Western Balkan Alumni Association predstavio je gospodin Sabahudin Mujkić iz istoimene asocijacije.
Program u srijedu završava se izložbom „Exhibition+” – priča o Erasmus+ kroz fotografiju, koja će biti održana na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu s početkom u 19:00 sati. Kao što naslov kaže, riječ je o izložbi fotografija studenata i osoblja iz BiH koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni. Posjetioci izložbe će kroz fotografiju i kraće objašnjenje moći steći uvid u njihovo iskustvo i doživljaj cjelokupne mobilnosti, te možda biti i motivirani da se prijave na buduće Erasmus+ pozive za razmjenu. 

U toku trajanja „Treće međunarodne sedmice treninga osoblja“ u četvrtak 17. oktobra od 10:00 do 16:00 sati bit će održan i „Deseti sajam stipendija“.

Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja
Treća međunarodna sedmica treninga osoblja