Na Pravnom fakultetu održana tri događaja o rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju

Na Pravnom fakultetu održana tri događaja o rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak i subotu (8. i 9. novembra 2019. godine) održana su tri događaja na kojima se razgovaralo o rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju. 

Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“ održana je u petak 8. novembra 2019. godine.  Izdavači zbornika su Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet u Sarajevu. O knjizi su govorili Emina Bošnjak (izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra), doc. dr. Midhat Izmirlija (Univerzitet u Sarajevu), Saša Madacki (Univerzitet u Sarajevu) te priređivači zbornika Saša Gavrić i Amila Ždralović.

Dan kasnije održana je konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ u suorganizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Konferencija je bila koncipirana kroz dva panela na kojima se razgovaralo o urodnjavanju nastavnog procesa, istraživačkih aktivnosti, kao i unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima kroz perspektivu regionalnih i bh. iskustava. U okviru prvog panela „Rodne studije u nastavnim programima studija društvenih nauka“ govorile su prof. dr. Milena Karapetrović (Univerzitet u Banjoj Luci), prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić (Univerzitet u Sarajevu) i prof. dr. Nevena Petrušić (Univerzitet u Nišu). U okviru drugog panela „Urodnjavanje unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima: regionalna i bh. iskustva“ govorili su dr. Zorana Antonijević (Univerzitet u Novom Sadu), Saša Madacki (Univerzitet u Sarajevu) i doc. dr. Jasna Kovačević (Univerzitet u Sarajevu).

Konferencija je završena promocijom zbornika „Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i izazovi“. O ovoj publikaciji su govorile dr. Zorana Antonijević (Univerzitet u Novom Sadu, jedna od priređivačica) i prof. dr. Nevena Petrušić, Univerzitet u Nišu, jedna od autorica.
 

Na Pravnom fakultetu održana tri događaja o rodnoj ravnopravnosti u visokoškolskom obrazovanju
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike: Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka“
Konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ - Prvi panel
Konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ - Prvi panel
Konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ - Prvi panel
Konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ - Prvi panel
Konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“ - Drugi panel
Promocija zbornika „Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: koncepti, prakse i izazovi“