Iskustva studenata nakon učešća u razmjeni u okviru projekta Trans2Work

Iskustva studenata nakon učešća u razmjeni u okviru projekta Trans2Work

U okviru projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ (Trans2Work) dvoje studenata Univerziteta u Sarajevu, Amela Bojić i Suljo Keranović, učestvovali su u razmjeni i podijelili svoja iskustva sa nama.
Cilj projekta Trans2Work je poboljšati kvalitet i relevantnost procesa tranzicije od školovanja do zaposlenja visokoobrazovanih studenata sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Amela Bojić je redovna studentica druge godine Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članica Ureda za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu.
„Projekat mi je dao veliku motivaciju da se uključim u aktivnosti poput ove, gdje imam priliku da steknem znanja i vještine potrebne za rad u društvenoj oblasti, koje će mi služiti u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Zemlja koju sam odabrala jeste Crna Gora, sa željom da upoznam njene ljude, kulturu i običaje“, navodi Amela Bojić koja je prvi dan stažiranja provela u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, gdje je radila na „Programu za samostalni život osoba sa invaliditetom“.
U okviru Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore pohađala je kurs mekih vještina (soft skills), koji je realiziran u okviru projekta „Uključi, osnaži, zaposli me!", učestvovala na kursu engleskog jezika i pohađala kurs računara Ecdl koji je realiziran u okviru projekta „Učimo zajedno”. Također, kako navodi, volontirala je pri organizaciji događaja upriličenog povodom 5. maja – Evropskog dana samostalnog života osoba sa invaliditetom. Volontirala je i na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i „Danu otvorenih vrata“ Univerziteta Crne Gore. Pored navedenog, učestvovala je na treningu strateškog planiranja te drugom treningu o monitoringu i evaluaciji javnih politika iz oblasti invalidnosti, bila je polaznica treninga o pisanju projekata, a učestvovala je i u grupnom radu izrade konkursnog projekta „Inkluzija na djelu“. 
„Iako sam na početku bila uplašena studentica, radno okruženje u Udruženju mi je mnogo pomoglo da steknem samopouzdanje. Veliko zadovoljstvo je što sam imala priliku za radnu praksu u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. Mogućnosti i prilike poput ovih za osobe sa invaliditetom omogućuju uključivanje u društvo i otvaraju novu perspektivu. Ova praksa mi je dala priliku da rastem u osobnosti i da testiram sebe, jer živim potpuno drugačijim životom, prije svega, samostalnim životom, družim se sa drugim ljudima, moji interesi su drugačiji i obavljam druge aktivnosti“, istakla je Amela Bojić.

„Od jednog predivnog iskustva koje će zauvijek ostati posebno: boravak u Crnoj Gori, gradu Podgorici je obilježen nezaboravnim momentima, ljudima koje sam upoznala i koji su mi pomogli da se osjećam kao dio njihovog tima. Ono što me je dočekalo tamo se ne može opisati riječima“, Amela Bojić, studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Suljo Keranović je tokom studentske razmjene u Novom Sadu stručnu praksu obavljao u Udruženju građana „Centar – živeti uspravno“, koji je neposredni pružalac personalne asistencije u Novom Sadu sa djelovanjem na prostoru cijele Vojvodine.
„S obzirom da personalna asistencija još uvijek ne postoji u zakonodavstvu, a i veoma rijetko u praksi u BiH, to je bilo nešto novo sa čim sam se susreo i nešto veoma značajno za mene kao budućeg socijalnog radnika“, istakao je Suljo Keranović.
U periodu od dva mjeseca imao je priliku da završi obuku za personalnog asistenta, kao i da asistira članovima Centra. Pored toga, učestvovao je i u brojnim drugim aktivnostima, poput terenske posjete korisnicima, prisustva obuci asistenata, administrativnih poslova u Centru, posjeta i predavanja na Fakultetu socijalnog rada u Budimpešti sa Odsjekom u Bačkoj Palanci i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, učešća na regionalnoj konferenciji o temi „Kako sačuvati porodicu i spriječiti nasilje“ u Beogradu, koju je organiziralo Udruženje žrtava nasilja HAJR. 
„U četvrtom panelu trebao je da govori kolega iz BiH, koji nije mogao doći na konferenciju, te je predsjednica Udruženja HAJR zamolila mene da govorim i predstavim BiH kroz temu na konferenciji, što je za mene bila izuzetna čast i zadovoljstvo. Pristao sam na njen prijedlog i predstavio Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu na konferenciji, što je za mene ujedno bila prva konferencija na kojoj sam učestvovao kao izlagač“, naglasio je Suljo Keranović.

Razmjena u okviru projekta Trans2Work
Razmjena u okviru projekta Trans2Work
Razmjena u okviru projekta Trans2Work
Amela Bojić