Doktorandica Selma Zukić dobitnica Dora Plus granta Vlade Estonije na Univerzitetu u Tartuu

Selma Zukić

Selma Zukić, doktorandica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je Dora Plus granta Vlade Estonije podržanog od EU Regional Development Fund na prestižnom Univerzitetu u Tartuu, za provođenje istraživanja u području molekularne tehnologije i heminformatike u razvoju racionalnog dizajniranja lijekova.
 
Prilika za saradnju sa Univerzitetom u Tartuu i Institutom za hemiju u području molekularne tehnologije je nastala zahvaljujući sudjelovanju Selme Zukić na međunarodnim znanstvenim skupovima na kojima je prezentirala dio rezultata istraživanja u sklopu izrade doktorske teze i tako stupila u kontakt sa vodećim stručnjacima ovog instituta. Dr. Uko Maran, PhD, pozvao je doktorandicu Selmu Zukić na saradnju, nakon čega je dobila Dora Plus grant i priliku za usavršavanje na Univerzitetu u Tartuu. Univerzitet u Tartuu spada među 1,2% najcitiranijih univerziteta na svijetu, uz njegov trenutni položaj gdje spada među 300 najboljih univerziteta u navedenoj naučnoj oblasti.

Selma Zukić je doktorat započela na Katedri za farmaceutsku hemiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kod prof. dr. Davorke Završnik. Inicijalna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu, gdje je urađen najveći dio doktorske disertacije, bila je odskočna daska za daljnji razvoj ove oblasti, koja na našem univerzitetu još uvijek nije razvijena, prvenstveno zbog nedostatka sredstava. Ova naučna oblast predstavlja kombinaciju softverskih proračuna u dizajniranju potencijalnih novih lijekova. Katedra za molekularnu tehnologiju Instituta za hemiju Univerziteta u Tartuu u Estoniji je jedna od vodećih istraživačkih institucija u oblasti računarske hemije i racionalnog dizajna lijekova.
 
Voditelj istraživačkog tima dr. Uko Maran, PhD (https://www.etis.ee/CV/Uko_Maran/eng), ima istraživačka interesiranja u područjima teorijske i računarske hemije, heminformatike i prediktivnog modeliranja u hemiji i srodnim poljima poput toksikologije, biomedicine, kompjuterski potpomognutog dizajna lijekova (Computer-aided Drug Design), dizajna lijekova zasnovanog na strukturi (Structure-based Drug Design), biotehnologije i molekularnog inženjeringa.

Zahvaljujući gore navedenim saradnjama na polju molekularnog modeliranja i racionalnog dizajna lijekova, Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pružila se mogućnost da, uz nove softverske pakete i metode, razvije ovo zahtjevno istraživačko polje.
 
Doktorandica Selma Zukić je, zahvaljujući novim idejama, mogućnostima i navedenim saradnjama, stvorila priliku za daljnji razvoj ovog područja u našim znanstvenim krugovima. S obzirom na započetu saradnju zastava Bosne i Hercegovine postavljena je pored zastava drugih partnera na Katedri za molekularnu tehnologiju Instituta za hemiju Univerziteta u Tartuu.
Selma Zukić