Časopis “Uprava” postao je član međunarodne baze ROAD

Časopis “Uprava” postao je član međunarodne baze ROAD

Časopis “Uprava” postao je član međunarodne baze ROAD. Ovo je deseta po redu baza u koju je u posljednjem periodu indeksiran časopis “Uprava”, u izdanju Fakulteta za upravu - pridružene članice Univerziteta u Sarajevu. Kako je saopšteno iz uredništva, nastojanja su da se i dalje nastavi s povećanjem vidljivosti časopisa, a što je novi redakcioni odbor postavio kao jedan od osnovnih ciljeva.