Univerzitet u Sarajevu

POZIV organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu za dostavljanje prijava za sufinansiranje zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

UNSA

Na osnovu Sporazuma broj: 0101-5910/17 od 03. 10. 2017. godine o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilišta u Federaciji BiH, zaključenog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

P O Z I V
organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu
za dostavljanje prijava za sufinansiranje zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu