Univerzitet u Sarajevu

OBAVIJEST ZA KANDIDATE O TERMINU POLAGANJA PISMENOG I USMENOG ISPITA

UNSA

Povodom Javnog oglasa objavljenog 21.5.2021. godine, u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Službe za zapošljavanje KS i web stranici Univerziteta u Sarajevu, za  prijem u radni odnos za radno mjesto rukovodilac/direktor Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, Komisija za prijem u radni odnos za navedeno radno mjesto, obavještava slijedeće:

Pismeni i usmeni ispit će se održati 9.6.2021. godine, u 10,00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, Obala kulina bana 7/II, drugi sprat – Rektorat.