Prirodno-matematički fakultet

Konkurs/Natječaj za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 08.11.2018. g. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 28.11.2018. godine raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu