Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Konkurs za izbor u naučno zvanje - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

UNIVERZITET U SARAJEVU
Institut za istraživanje zločina protiv  
čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), na prijedlog Vijeća Instituta i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj 01-/19-29/19, od 26. 6. 2019. godine, direktor Instituta objavljuje 

KONKURS
ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE