Orijentalni institut

Konkurs za izbor u istraživačko zvanje - Orijentalni institut

Orijentalni institut

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vlade Kantona  br. 2-04-100017-25/21 od 18.03.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-5-51/21 od  28.04.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

ORIJENTALNI INSTITUT 
raspisuje

K O N K U R S
za izbor u istraživačko zvanje

-    Stručni saradnik za oblast „Turkologija”- 1 izvršilac