Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-783-5/21 od 27.10.2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-20-74/21 od 24.11.2021. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-783-8/21 od 03.12.2021. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

  1. Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju docent, puno radno vrijeme;