Mašinski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Mašinski fakultet

Na osnovu člana 103. Stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-24-118/19 od 17.07.2019. godine,  Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje,

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU