Mašinski fakultet

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Mašinski fakultet

Na osnovu člana 103. Stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje,

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA
MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU