Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2018. godinu

UNSA

Na osnovu Ugovora broj 0101-3377/18 od 25. 5. 2018. godine o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, zaključenog između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom broj 01-1093-14/18, sa 25. sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, održane 28. 11. 2018. godine, kojom je utvrđena metodologija realizacije Ugovora, Univerzitet u Sarajevu raspisuje 

INTERNI POZIV

za dostavljanje prijava za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz budžeta za 2018. godinu