Filozofski fakultet

Filozofski fakultet objavljuje poništenje (ponovnog) Konkursa za izbor i ujedno objavljuje ponovni Konkurs za izbor

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj:02-01/481 od 8. 11. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-73/18  i  broj: 01-1093-74/18 od 28. 11. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE PONIŠTENJE (PONOVNOG) 
K O N K U R S A
za izbor

I UJEDNO OBJAVLJUJE PONOVNI
K O N K U R S
za izbor