Načelnik Općine Novo Sarajevo ugostio dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu

Načelnik Općine Novo Sarajevo ugostio dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu

Dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu Ilda Čuljević (Zlatna značka – I ciklus studija) i Alma Maksumić (Srebrena značka – I ciklus studija) u akademskoj 2020/2021. godini posjetile su Općinu Novo Sarajevo i načelnika dr. Hasana Tanovića.

Radi se o najboljim studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini sa područja Općine Novo Sarajevo, koje su svojim trudom i zalaganjem doprinijele i jednom vidu afirmacije Općine kroz studij.

Općinski načelnik dr. Hasan Tanović čestitao je mladim uspješnim studenticama, te istakao da su vrata ove lokalne zajednica uvijek otvorena za sve uspješne mlade ljude. Načelnik je poručio da u narednom periodu planira organizovati i prijem za sve dobitnike/ce najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini.

Izvor: Općina Novo Sarajevo

Načelnik Općine Novo Sarajevo ugostio dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu
Načelnik Općine Novo Sarajevo ugostio dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu
Načelnik Općine Novo Sarajevo ugostio dobitnice najviših priznanja Univerziteta u Sarajevu