Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu održan simpozij „Fenomen migracija u suvremenom trenutku“

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu održan simpozij „Fenomen migracija u suvremenom trenutku“

U petak 8. novembra 2019. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je međunarodni simpozij o temi „Fenomen migracija u suvremenom trenutku“, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer. Skup je održan i kao pridruženi događaj u okviru serije okruglih stolova pod nazivom „Sedam razgovora o obrazovanju“, u povodu 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu.

Simpozij su pozdravnim obraćanjima otvorili dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. Darko Tomašević, a prorektorica Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Aleksandra Nikolić je otvorila drugi panel.

U okviru simpozija prof. dr. sc. Pavo Barišić sa Instituta za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu je govorio o izazovima migracija za demokratiju, a mr. sc. Tvrtko Barun iz Isusovačke službe za izbjeglice predstavio je rad sa izbjeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na stanje u Unsko-sanskom kantonu. 

O migracijama i novoj epohi mira govorio je prof. dr. sc. Nerzuk Ćurak sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a izlaganje o temi „Migranti između prava i stvarnosti“ imao je doc. dr. sc. Zdenko Spajić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

„Televizijski jezik i migrant: adequatio uma i zabave“ bila je tema izlaganja doc. dr. sc. Olivera Jurišića sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon izlaganja razvila se živa diskusija koja je produbila otvorene teme u panelima, a diskusija se kretala u rasponu od pitanja suvereniteta i ljudskih prava do ekonomske dimenzije migracija.
 

Prof. dr. Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica Univerziteta u Sarajevu
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu održan simpozij „Fenomen migracija u suvremenom trenutku“
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu održan simpozij „Fenomen migracija u suvremenom trenutku“